Sense of health


We willen de functie van Zonnestraal als plek voor een holistische en toegankelijke gezondheidszorg voortzetten – ingebed in samenhangend gebruik van de ruimte met de natuur als belangrijke voorwaarde voor herstel.

Zonnestraal heeft op een unieke manier vorm gegeven aan het herstel en de gezondheid van mensen. Het laat zien welke bijzondere resultaten kunnen worden behaald als meerdere disciplines het beste van zichzelf geven, over elkaars grenzen heen kijken en optimaal met elkaar samenwerken.

Ook nu nog inspireert de holistische kijk op zorg, de inzet van alle elementen – inclusief de natuur – voor het herstel en de toegankelijk voor mensen uit alle sociale lagen van de bevolking. Principes als positieve gezondheid en ‘Blue Zones’ inspireren ons!

Wat we in beweging willen zetten

Hier een korte tekst van een paar zinnen die dit inleiden. Dit kan heel kort, ik denk ongeveer zoveel tekst als er nu staat, nu ja, misschien nog een heel korte zin.

Sense of place

Onze geschiedenis inspireert om een oud idee nieuw leven in te blazen: een samenhangend landgoed waar samen wordt gewoond, gewerkt en geleefd.
Meer informatie

Sense of nature

Het natuurlandgoed als plek voor kennis, experiment en toepassingen op het gebied van preventieve (‘rebalancing’) healthcare voor lichaam en geest.
Meer informatie

Waarom een gebiedsplan?

Zonnestraal is een unieke plek. Om alle bijzondere waarden een gezonde toekomst te geven, is het één en ander nodig. Lees meer over waarom we een gebiedsplan maken.

Zo zijn we aan de slag

In het gebiedsplan geven we uiteindelijk aan welke toekomst we voor ons zien en hoe we daar vorm aan willen geven. Op dit moment zijn we daar vol mee bezig.

We werken graag samen!

Alles op een landgoed komt het beste tot zijn recht als we samenwerken. Daarvoor hebben we iedereen nodig die hier woont, werkt of nu en dan aan komt waaien.