Sense of place


We zoeken naar een maatschappelijk relevante invulling die vorm kan geven aan een nieuwe samenhang. De gebouwen, structuren en de vroegere functies en verhalen vormen daarbij de leidende principes

Zonnestraal heeft een rijk verleden. Veel daarvan is nog zichtbaar en klinkt na in verhalen. Deels zijn deze prominent aanwezig en soms vind je ze wat meer op de achtergrond.

Bepaalde periodes zetten een bijzonder waardevolle accent: de geometrische bosverkaveling uit de periode van de houtproductie, de statige lanen uit de tijd

dat de Pampahoeve werd gebouwd, het bijzondere sanatorium dat Zonnestraal omvormde tot een genezende omgeving voor tbc-patiënten en de woningen die in de Tweede Wereldoorlog werden toegevoegd.

Nieuwe ontwikkelingen sluiten hierbij aan. Ook zoeken we naar manieren om kwaliteiten die verloren zijn gegaan, te herstellen.

Wat we in beweging willen zetten

Hier een korte tekst van een paar zinnen die dit inleiden. Dit kan heel kort, ik denk ongeveer zoveel tekst als er nu staat, nu ja, misschien nog een heel korte zin.

Sense of nature

Het koesteren en deels herstellen van het landschap als biotoop met een grote diversiteit aan planten, dieren en gezonde en gelukkige mensen.
Meer informatie

Sense of health

Het natuurlandgoed als plek voor kennis, experiment en toepassingen op het gebied van preventieve (‘rebalancing’) healthcare voor lichaam en geest.
Meer informatie

Waarom een gebiedsplan?

Zonnestraal is een unieke plek. Om alle bijzondere waarden een gezonde toekomst te geven, is het één en ander nodig. Lees meer over waarom we een gebiedsplan maken.

Zo zijn we aan de slag

In het gebiedsplan geven we uiteindelijk aan welke toekomst we voor ons zien en hoe we daar vorm aan willen geven. Op dit moment zijn we daar vol mee bezig.

We werken graag samen!

Alles op een landgoed komt het beste tot zijn recht als we samenwerken. Daarvoor hebben we iedereen nodig die hier woont, werkt of nu en dan aan komt waaien.