WAT WE INMIDDELS HEBBEN BEREIKT – update januari 2024

Het participatieproces

Om het Gebiedsplan op te kunnen stellen, doorlopen we een uitgebreid participatieproces. Tot nu toe organiseerden we diverse bijeenkomsten voor de bewoners van het landgoed en vonden thematische werksessies plaats met belangenorganisaties, huurders, ondernemers en overige betrokkenen.

Dit zijn de thema’s die aan de orde kwamen:
1. Nieuwe zorgconcepten
2. Regeneratieve landbouw
3. Natuur en klimaatadaptatie
4. Cultuurhistorie
5. De combinatie van zorg en wonen

Ook zijn er veel gesprekken in kleiner verband gevoerd om onderwerpen verder te verdiepen.

Wat heeft ons het tot nog toe opgeleverd?

  • Een goede basis om in openheid met elkaar in gesprek te gaan
  • Inzicht in de voorliggende dilemma’s, belangen en inzichten van betrokken partijen
  • Een aanzet voor een gezamenlijk beeld van waarden en principes voor toekomstige ontwikkeling
  • Een start van een aantal kansrijke samenwerkingen die deelopgaven gezamenlijk oppakken

Hieronder hebben we alle inzichten samengevat.

Hoe gaan we verder?

De komende tijd slijpen we alles nog verder fijn en werken we het programmatisch en ruimtelijk verder uit. Het Gebiedskader dat de gemeente heeft opgesteld, gebruiken we daarbij als een belangrijke basis.

Ook het participatietraject krijgt komende maanden een vervolg. Net als in het najaar van 2023, organiseren we bijeenkomsten voor bewoners en werksessies rondom thema’s waarin we de uitwerkingen bespreken. Bovendien plannen we een publieksevent waar iedereen welkom is.

Via onze website blijf je steeds op de hoogte! Alle bijeenkomsten vind je in onze agenda. Ook plaatsen we de verslagen van alle bijeenkomsten en andere achtergronden.