Opgave

Nieuw leven blazen in een betekenisvol verhaal

We brengen de unieke eigenheid van Zonnestraal graag weer tot leven. Het rijke verleden, de cultuurhistorie, de sociale geschiedenis, het landschap en de natuur reiken als vanzelf de bouwstenen aan voor een nieuw gedeeld verhaal waar mensen zich weer mee kunnen verbinden. In het gebiedsplan geven we aan hoe het landgoed weer kan toegroeien naar een herkenbare identiteit.

Verantwoordelijkheid dragen voor de lange termijn

Natuurlandgoed Zonnestraal is een uniek geheel met een uitzonderlijke verhaal. We voelen ons verantwoordelijk voor het behoud en de ontwikkeling van dit bijzondere icoon. Het gebiedsplan bevat daarom een visie voor een gezonde toekomst voor een langere termijn. We kijken 20 tot 30 jaar vooruit. De visie komt bovendien voort uit van de afspraken die we in 2018 met de gemeente hebben vastgelegd in een convenant.

Ruimte geven aan eigentijdse inzichten rondom gezondheid

We geven graag vorm aan eigentijdse inzichten in de zorg die tegelijkertijd alle kwaliteiten van de plek – als vanouds – laten samenkomen. We zoeken naar invalshoeken en samenwerkingen die een nieuwe betekenisvolle dynamiek in gang zet en ook financieel bedding geeft aan een gezonde toekomst. Zo kunnen we de bijzondere kwaliteiten van het landgoed behouden en versterken. In het gebiedsplan geven we aan hoe we dat voor ons zien.

Herstel van de veerkracht van de natuur

We willen de natuur een stuk gezonder maken. Niet alleen in de bossen en op de heide, maar ook in het landbouwgebied. In het gebiedsplan zoeken we naar manieren om de biodiversiteit te verbeteren, met meer verschillende soorten beplanting en dieren. Ook willen we de kwaliteit van de bodem verbeteren, kijken hoe we water kunnen vasthouden en meer rust kunnen brengen voor dieren en mensen.

Samen zorgen voor de gedeelde ruimte

We willen dat Natuurlandgoed Zonnestraal weer een fijne plek wordt om te wonen, te werken en te leven. Een plek waarmee je je verbonden voelt en zorg voor wilt dragen. Een herkenbare identiteit is een belangrijke motor om weer tot een geheel te komen, maar daarnaast is ook liefde en aandacht nodig voor het onderhoud en beheer van de gedeelde ruimte. In het gebiedsplan geven we aan waar we nieuwe zorg aan willen geven.