Waar zijn we naar op zoek?

Waar zijn we naar op zoek?

We brengen oorspronkelijke kwaliteiten graag opnieuw in beweging

Zonnestraal is door de eeuwen heen steeds meegegroeid met diverse vragen en uitdagingen. Op die manier speelde het steeds een betekenisvolle rol in de maatschappij en voelden veel mensen een grote verbondenheid met de plek.

We slaan graag wegen in die opnieuw invulling aan deze verbondenheid, voorbouwen op het verleden en recht doen aan de natuurlijke kwaliteiten. Dat doen we samen met anderen, zodat we de bijzondere kwaliteiten van Zonnestraal voor komende generaties kunnen bewaren.

Samen met jou?

Op dit moment zijn we daar vol mee bezig. Dat doen we niet alleen. We vragen iedereen die hier woont, werkt of om een andere reden liefde voelt voor het landgoed om mee te denken: inspirerende ondernemers die hun droom willen waarmaken, bewoners die zich betrokken voelen en alle anderen met een idee!

Sense of place

Het rijke verleden van Zonnestraal is nog steeds zichtbaar. Deze unieke en bijzondere kwaliteiten brengen we graag opnieuw tot leven! We zoeken naar een nieuwe samenhang op het landgoed met een maatschappelijke betekenis waar mensen zich weer mee verbonden voelen.

Het genezende landschap met de bijzondere architectuur uit de periode van het sanatorium geven het landgoed een uniek karakter. Ook de geometrische bosverkaveling uit de periode van de houtproductie, de bouw van de Pampahoeve – met zijn bijzondere bosjuwelen en romantische padenstelstel – en de bunkerwoningen uit de Tweede Wereldoorlog vormen de bijzondere kwaliteit van Zonnestraal. Zelfs de ontstaansgeschiedenis uit de IJstijd en sporen uit het gebruik van de grond in de Prehistorie zijn nog te herkennen.

Zoveel kwaliteiten! Dat wat verloren is gegaan, willen we graag weer herstellen en nieuwe ontwikkelingen hierop laten aansluiten. We gaan op zoek naar een eigentijdse invulling die alles op het landgoed opnieuw met elkaar in samenhang brengt. We werken daarbij vanuit de geest van Duiker, die zijn vernieuwende ideeën over architectuur en maatschappelijke idealen op een unieke manier met elkaar verbond. Samen met gelijkgestemden brengen we deze gemeenschapszin graag weer tot leven.

Sense of nature

We zetten vol in op het herstel van de bossen, de heide en de landbouwgebieden tot een veerkrachtig systeem. Zo geven we de natuur een gezonde toekomst en kunnen we ervan blijven genieten.

Natuur is altijd een inherente kwaliteit geweest van Zonnestraal. Maar liefst 83% van het geheel is ‘groen’. De rust, stilte en schone lucht – waar de tbc-patiënten in het sanatorium zo van opknapten – zijn nog altijd waarden die het koesteren meer dan waard zijn.

Klimaatverandering, verzuring en verstoring zetten de natuur wereldwijd onder druk. Ook op Zonnestraal. Voorkomen van verdroging en meer biodiversiteit zijn belangrijke pijlers om de veerkracht te herstellen. Met een natuur-inclusieve aanpak van landbouw op de enggronden is eveneens veel te winnen. Ook zoeken we naar een gezonde balans tussen mensen en natuur.

Sense of health

We willen verkennen hoe we gezonder, langer en gelukkiger kunnen leven. Veerkracht, welzijn en zingeving spelen daar een belangrijke rol in, naast aandacht voor ziekte en herstel. Dat noemen we ‘positieve gezondheid’. Ook de ‘Blue Zones’ inspireren ons.

Zonnestraal heeft op een unieke wijze vorm gegeven aan het herstel en de gezondheid van mensen. Het laat zien hoe krachtig een systeem kan zijn als zorgfuncties, aandacht voor sociale verbondenheid en landschaps-, natuur- en architectonische elementen op een doordachte manier samenkomen. We brengen deze betekenis van Zonnestraal als plek voor holistische en toegankelijk gezondheid graag opnieuw tot leven. Daarvoor verkennen we nieuwe benaderingen van zorg. Principes als positieve gezondheid en ‘Blue Zones’ inspireren ons.

Behalve aandacht voor fysieke behandelingen, geven deze benaderingen aan dat het ontwikkelen van veerkracht, aandacht voor zingeving, zelfmanagement, meedoen in de samenleving en je verbonden voelen met een gemeenschap belangrijke aspecten zijn voor een goede gezondheid. Ze dragen eraan bij dat mensen beter in staat zijn om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Ook de waarde van natuur en een toegankelijke zorg – voor mensen uit alle sociale lagen van de bevolking – zijn belangrijke uitgangspunten voor ons.

Waarom een gebiedsplan?

Zonnestraal is een unieke plek. Om alle bijzondere waarden een gezonde toekomst te geven, is het één en ander nodig. Lees meer over waarom we een gebiedsplan maken.

Zo zijn we aan de slag

In het gebiedsplan geven we uiteindelijk aan welke toekomst we voor ons zien en hoe we daar vorm aan willen geven. Op dit moment zijn we daar vol mee bezig.

We werken graag samen!

Alles op een landgoed komt het beste tot zijn recht als we samenwerken. Daarvoor hebben we iedereen nodig die hier woont, werkt of nu en dan aan komt waaien.