Hoe pakken we het aan?

Hoe pakken we het aan?

Via een gebiedsplan naar maakbare projecten

Een belangrijke stap richting een gezonde toekomst voor Natuurlandgoed Zonnestraal is het maken van een gebiedsplan: onze leidraad voor keuzes in de toekomst. Het plan geeft aan wat we voor ons zien en hoe we daar vorm aan willen geven.

De gemeente Hilversum gebruikt het gebiedsplan vervolgens als belangrijke onderlegger voor een nieuw Omgevingsplan voor Natuurlandgoed Zonnestraal. Na vaststelling van het Omgevingsplan voor het landgoed is duidelijk welke ontwikkelingen mogelijk zijn en kunnen we van start met de uitvoering van het gebiedsplan.

Samen met jou?

Op dit moment zijn we daar vol mee bezig. Dat doen we niet alleen. We vragen iedereen die hier woont, werkt of om een andere reden liefde voelt voor het landgoed om mee te denken: inspirerende ondernemers die hun droom willen waarmaken, bewoners die zich betrokken voelen en alle anderen met een idee!

Natuurlandgoed Zonnestraal agenda & archief

Agenda

WIL JE ERBIJ ZIJN?

Tijdens verschillende bijeenkomsten kun je een inbreng leveren, de plannen volgen of op een andere manier bijdragen aan Zonnestraal.

We zien je graag!

wo 3/7/’24 – WERKSESSIE CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

Een werksessie over cultuurhistorische waarden met deskundigen
Lees verder

KLUSOCHTEND IN HET BOS – iedere eerste zaterdag van de maand

Buiten aan de slag in het bos van Zonnestraal
Lees verder

NOG TE PLANNEN: PUBLIEKS-EVENT

Voor iedereen die Zonnestraal een warm hart toedraagt
Lees verder

wo 3/7/’24 – WERKSESSIE CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

Op woensdag 2 juli organiseren we een sessie over de cultuurhistorische waarden van Landgoed Zonnestraal. Voor deze (besloten) sessie hebben we verschillende organisaties en deskundigen benaderd. Dhr. van Voorden, wethouder van de gemeente Hilversum, verzorgt de aftrap.

Heb je geen uitnodiging ontvangen en wil je er vanuit jouw deskundigheid over deze waarden graag bij zijn? Neem contact op met Wouter Groote via contact@natuurlandgoedzonnestraal.nl.

KLUSOCHTEND IN HET BOS – iedere eerste zaterdag van de maand

Iedere eerste zaterdag van de maand kun je lekker buiten aan de slag in het bos van Zonnestraal. Tussen 9:00 en 12:30 werkt een groep vrijwilligers aan verschillende projecten en klussen. Zo leer je dit bijzondere landgoed nog beter kennen, draag je bij aan het beheer van de natuur én heb je een gezellige ochtend.

Heb je zin om mee te doen? Laat het weten aan coördinator Simone via Whatsapp 06 – 44 77 05 39.

We ontmoeten elkaar bij de Zonneklok op de parkeerplaats. Doe stevige schoenen en je kluskleding aan en neem je tuinhandschoenen, zaagje en ander gereedschap mee dat van pas kan komen. Tussendoor nemen we even samen pauze – neem je zelf iets mee?

Het is handig als je op de fiets komt. Het landgoed is best groot en zo zijn we flexibel.

NOG TE PLANNEN: PUBLIEKS-EVENT

Zodra we alle inzichten, ideeën en initiatieven hebben gecombineerd tot een eerste concept van het gebiedsplan, organiseren we een publieks-event. Iedereen die Zonnestraal een warm hart toedraagt, is dan welkom. Tegen de tijd dat we weten wanneer het event plaatsvindt, kun je er hier meer over lezen. We communiceren de datum uiteraard ook actief aan iedereen die bij het voortraject betrokken is geweest.

Achtergronden

Verdiep je een aantal van de meest belangrijke plannen en documenten.

Archief

We houden je graag op de hoogte. Ook van alle stappen die we al hebben gezet. Bekijk hier de verslagen van bijeenkomsten.

We vullen de informatie regelmatig aan.

DO 13/6 ’24 – BEWONERS-BIJEENKOMST DE RADING

We voegen het verslag van deze bijeenkomst binnenkort toe.
Lees verder

VR 26/4 ’24 – WERKSESSIE GEBIEDSCOALITIES

Bekijk of download het verslag van deze bijeenkomst
Lees verder

WO 24/4 ’24 – BEWONERS-BIJEENKOMST ZONNESTRAAL

Bekijk of download het verslag van deze bijeenkomst
Lees verder

VR 8/3’24 – WERKSESSIE GEBIEDSCOALITIES

Bekijk of download het verslag van deze bijeenkomst
Lees verder

WAT WE INMIDDELS HEBBEN BEREIKT – update januari 2024

Inspirerende kennismakingen, gedeelde inzichten en kansrijke ideeën – lees er…
Lees verder

WO 20/12 ’23 – INFO-AVOND BOSWERKZAAMHEDEN OP ZONNESTRAAL

Bekijk alle achtergronden over bosbeheer op Zonnestraal
Lees verder

DO 30/11 ’23 – WERKSESSIE NATUUR & KLIMAAT-ADAPTATIE

Bekijk of download het verslag van deze bijeenkomst
Lees verder

DO 18/01 ’24 – BESPREKING GEBIEDSKADER GEMEENTE HILVERSUM

Vanaf 20:00 uur – gemeentehuis Hilversum of online
Lees verder

WO 4/10 ’23 – BEWONERS-BIJEENKOMST ZONNESTRAAL

Bekijk of download het verslag van deze bijeenkomst
Lees verder

DO 28/9 ’23 – WERKSESSIE CULTUURHISTORIE

Bekijk of download het verslag van deze bijeenkomst
Lees verder

DO 21/9 ’23 – WERKSESSIE THUIS OP HET LANDGOED

Bekijk of download het verslag van deze werksessie.
Lees verder

DO 13/9 ’23 – BEWONERS-BIJEENKOMST ZONNESTRAAL

Bekijk of download het verslag van deze bijeenkomst
Lees verder

DO 28/6 ’23 – WERKSESSIE REGENERATIEVE LANDBOUW EN FOOD

Bekijk of download het verslag van deze werksessie
Lees verder

DO 28/6 ’23 – WERKSESSIE LIFE SCIENCE

Bekijk of download het verslag van deze werksessie
Lees verder

DO 13/6 ’24 – BEWONERS-BIJEENKOMST DE RADING

Op donderdag 13 juni organiseerden we een bijeenkomst voor de bewoners van de Rading grenzend aan landgoed Zonnestraal over het Toekomstplan dat we op dit moment voor het landgoed ontwikkelen.

We voegen het verslag van deze bijeenkomst binnenkort toe.

VR 26/4 ’24 – WERKSESSIE GEBIEDSCOALITIES

Vandaag presenteerden we de eerste ideeën voor het Toekomstplan aan de organisaties die samenwerken in de vier gebiedscoalities. Ook de initiatiefnemers van de coalitie rondom de Campus presenteerden vandaag hun ideeën.

We hadden een mooie groep bij elkaar van 20 mensen die – ieder vanuit een eigen achtergrond – bij één van de gebiedscoalities betrokken zijn.

Zowel de presentatie van het gebiedsplan, de vragen die zijn gesteld en de opmerkingen die voorbij kwamen zijn opgenomen in het verslag. Daarin vind je ook een link naar de presentatie van de initiatiefnemers van de Campus.

Bekijk het verslag van de bijeenkomst of download het hier.

WO 24/4 ’24 – BEWONERS-BIJEENKOMST ZONNESTRAAL

Op deze avond hebben we de hoofdlijnen van het nieuwe Toekomstplan gepresenteerd en besproken. Behalve de visie, een uitwerking van thema’s en de planning kwamen ook vier gebiedsinitiatieven aan de orde.

Tijdens en na afloop van de bijeenkomst was ruimte voor vragen en opmerkingen. In het verslag is alles na te lezen, inclusief de inhoud van de presentatie.

De aanwezige bewoners waren heel enthousiast over de plannen. Zodra er weer nieuwe stappen kunnen worden gezet, brengen we iedereen weer op de hoogte.

Bekijk het verslag van de bijeenkomst of download hier.

VR 8/3’24 – WERKSESSIE GEBIEDSCOALITIES

Voor deze middag zijn organisaties uitgenodigd die met elkaar – in verschillende coalities – een verkenning zijn gestart rondom één van deze onderwerpen: wonen en zorg, (ook wel ‘care communities’), regeneratieve landbouw, de Hangar (waar het programma van Zonnestraal samenkomt) en de campus voor zorg, gezondheid en innovatie.

Ieder thema heeft een presentatie voorbereid die laat zien wat de coalitie voor zich ziet en hoe het een praktische vertaling zou kunnen krijgen. Zo namen de initiatiefnemers elkaar mee in hun ideeën en kwamen mogelijkheden voor samenwerking bovendrijven.

De initiatiefnemers rondom de Campus waren verhinderd en hebben hun gedachten gepresenteerd tijdens de werksessie op 26 april 2024.

Bekijk het verslag van de bijeenkomst of download het hier.

WAT WE INMIDDELS HEBBEN BEREIKT – update januari 2024

Het participatieproces

Om het Gebiedsplan op te kunnen stellen, doorlopen we een uitgebreid participatieproces. Tot nu toe organiseerden we diverse bijeenkomsten voor de bewoners van het landgoed en vonden thematische werksessies plaats met belangenorganisaties, huurders, ondernemers en overige betrokkenen.

Dit zijn de thema’s die aan de orde kwamen:
1. Nieuwe zorgconcepten
2. Regeneratieve landbouw
3. Natuur en klimaatadaptatie
4. Cultuurhistorie
5. De combinatie van zorg en wonen

Ook zijn er veel gesprekken in kleiner verband gevoerd om onderwerpen verder te verdiepen.

Wat heeft ons het tot nog toe opgeleverd?

  • Een goede basis om in openheid met elkaar in gesprek te gaan
  • Inzicht in de voorliggende dilemma’s, belangen en inzichten van betrokken partijen
  • Een aanzet voor een gezamenlijk beeld van waarden en principes voor toekomstige ontwikkeling
  • Een start van een aantal kansrijke samenwerkingen die deelopgaven gezamenlijk oppakken

Hieronder hebben we alle inzichten samengevat.

Hoe gaan we verder?

De komende tijd slijpen we alles nog verder fijn en werken we het programmatisch en ruimtelijk verder uit. Het Gebiedskader dat de gemeente heeft opgesteld, gebruiken we daarbij als een belangrijke basis.

Ook het participatietraject krijgt komende maanden een vervolg. Net als in het najaar van 2023, organiseren we bijeenkomsten voor bewoners en werksessies rondom thema’s waarin we de uitwerkingen bespreken. Bovendien plannen we een publieksevent waar iedereen welkom is.

Via onze website blijf je steeds op de hoogte! Alle bijeenkomsten vind je in onze agenda. Ook plaatsen we de verslagen van alle bijeenkomsten en andere achtergronden.

WO 20/12 ’23 – INFO-AVOND BOSWERKZAAMHEDEN OP ZONNESTRAAL

Op woensdag 20 december 2023 vond een uitgebreide informatie-avond plaats over de achtergronden van werkzaamheden in een aantal bospercelen op Zonnestraal.

Om de waarde van het bos op Zonnestraal in stand te houden, is het soms nodig een ingreep te doen. We balanceren tussen ‘met rust laten’ en ‘ingrijpen’ om het bos zo gezond en duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Bosgroepen Midden Nederland onderzocht de wensen en bracht de mogelijkheden in kaart voor de ontwikkeling van de bosvakken en het beheer van het bos. Het advies was een dunning te starten en dus bomen te kappen – daarmee wordt op 10 januari begonnen. Het blessen is afgelopen zomer al gedaan; tijdens het blessen wordt bepaald welke bomen worden bevoordeeld en welke worden verwijderd, eventuele verjongingsgaten en open plekken komen en hoe en in welke mate bomensoorten, menging, samenstelling en structuur worden versterkt.

Tijdens de informatie-avond zijn veel achtergronden gedeeld. Hieronder kun je ze bekijken en downloaden.

Werkplan bosbeheer Zonnestraal door Bosgroep Midden-Nederland
Dit werkplan legt de doelen, huidige situatie en wensen voor de ontwikkeling van de afzonderlijke bosvakken vast. Het vormt de basis voor beslissingen over het beheer van de bossen op Zonnestraal.

Inventarisatie natuurlijke waarden Zonnestraal
Iedere 6 tot 12 jaar vindt een uitgebreide inventarisatie plaats van de natuurlijke waarden op landgoed Zonnestraal. De aanwezigheid en hoeveelheid van diverse plant- en diersoorten geeft in zicht in de kwaliteit van de natuur. De provincie gebruikt deze gegevens voor het opstellen van beleid voor natuur en landschap.

Aandachtspunten beheer van het bos van Zonnestraal
Beknopte toelichting op verschillende thema’s: bostypen, bosstructuur, recreatie en veiligheid.

Algemene kennis en informatie over bosbeheer
Als je meer wilt weten over bosbeheer dan geeft de website van De Bosgroepen veel inzicht. Je vindt er veel kennis en informatie over de vele aspecten van duurzaam bosbeheer. De Bosgroepen werken, samen met leden en collega-organisaties/partners, hard mee aan het klimaatslim maken van het Nederlandse bos.

DO 30/11 ’23 – WERKSESSIE NATUUR & KLIMAAT-ADAPTATIE

Bekijk het verslag van de bijeenkomst of download het hier.

DO 18/01 ’24 – BESPREKING GEBIEDSKADER GEMEENTE HILVERSUM

Vanaf 20:00 besprak de commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten van de gemeente Hilversum het Gebiedskader voor landgoed Zonnestraal.

Het gebiedskader is een belangrijke onderlegger voor het gebiedsplan dat Zonnestraal op dit moment ontwikkelt.

De gemeente geeft hierin aan wat de ruimtelijke en functionele kaders zijn op basis van het geldend bestemmingsplan en de provinciale verordening, met welk beleid rekening gehouden moet worden en met welke andere aanvullende afspraken die zijn gemaakt. Ook geeft de gemeente een analyse van de ruimtelijk-functionele situatie die zij op het gebied af zien komen en verwachtingen ten aanzien van de inhoud van de toekomstvisie.

De vergadering was openbaar en ook online te volgen. Alle details, inclusief vergaderstukken, zijn hier te vinden.

WO 4/10 ’23 – BEWONERS-BIJEENKOMST ZONNESTRAAL

Bekijk het verslag van de bijeenkomst of download het hier.

DO 28/9 ’23 – WERKSESSIE CULTUURHISTORIE

Bekijk het verslag van de bijeenkomst of download het hier.

DO 21/9 ’23 – WERKSESSIE THUIS OP HET LANDGOED

Bekijk het verslag van de bijeenkomst of download het hier.

DO 13/9 ’23 – BEWONERS-BIJEENKOMST ZONNESTRAAL

Bekijk het verslag van de bijeenkomst of download het hier.

DO 28/6 ’23 – WERKSESSIE REGENERATIEVE LANDBOUW EN FOOD

Bekijk het verslag van de bijeenkomst of download het hier.

DO 28/6 ’23 – WERKSESSIE LIFE SCIENCE

Bekijk het verslag van de bijeenkomst of download het hier.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag?

Misschien vind je hier je antwoord.

Zodra we merken dat iets om een nadere toelichting vraagt, vullen we het aan.

Ook voegen we binnenkort een plattegrond toe aan de website.

Heb je niet gevonden wat je zocht? Laat het ons weten!

Planning gebiedsplan

Juni – december ’23 – Participatierondes

Januari – maart ’24 – Opstellen gebiedsplan

April – mei ’24 – Besluitvorming

Waarom een gebiedsplan?

Zonnestraal is een unieke plek. Om alle bijzondere waarden een gezonde toekomst te geven, is het één en ander nodig. Lees meer over waarom we een gebiedsplan maken.

Zo zijn we aan de slag

In het gebiedsplan geven we uiteindelijk aan welke toekomst we voor ons zien en hoe we daar vorm aan willen geven. Op dit moment zijn we daar vol mee bezig.

We werken graag samen!

Alles op een landgoed komt het beste tot zijn recht als we samenwerken. Daarvoor hebben we iedereen nodig die hier woont, werkt of nu en dan aan komt waaien.