Ruimte geven aan eigentijdse inzichten rondom gezondheid

  • We geven graag vorm aan eigentijdse inzichten in de zorg die tegelijkertijd alle kwaliteiten van de plek laten samenkomen. We zoeken naar invalshoeken en samenwerkingen die een nieuwe betekenisvolle dynamiek in gang kunnen zetten en financieel een gezonde bedding geven. Zo kunnen we de bijzondere kwaliteiten van het landgoed behouden en versterken. In het gebiedsplan geven we aan hoe we dat voor ons zien.

Zonnestraal is als sanatorium en ziekenhuis lange tijd betekenisvol geweest voor de gezondheid van veel mensen. Na de sluiting van het ziekenhuis bleef ‘zorg’ de hoofdbestemming en vonden diverse functies en organisaties die daar binnen passen hun weg naar het landgoed. Omdat er geen verbindend thema meer was, ontstond er een vrij willekeurige verzameling van zorg-gerelateerde organisaties en bedrijven. Behalve dat ze soms geen binding hebben met de unieke waarden van Zonnestraal, of er gebruik van maken, hebben ze onderling ook weinig gezamenlijks. Dat is jammer: Zonnestraal is te bijzonder om als een ’gewoon’ bedrijfsverzamelgebouw te fungeren.

De kosten voor onderhoud, restauraties, beheer en energie van bijzondere complexen zoals Zonnestraal zijn verhoudingsgewijs vrij hoog. De huidige opzet en mogelijkheden bieden het landgoed niet voldoende perspectief voor het behoud en herstel van het geheel. Ondanks dat er voldoende belangstelling is voor het huren van ruimtes op het landgoed.

Zonnestraal heeft er vertrouwen in dat een hernieuwde identiteit rondom gezondheid, gebaseerd op eigentijdse inzichten, een nieuwe dynamiek op gang kan brengen die leiden tot een solide exploitatie. De principes van een genezend landschap, de kracht van een gemeenschap, de integrale aanpak van zorg en de inclusieve benadering zijn uitgangspunten die aansluiten bij de geschiedenis en ons ook nu nog inspireren. Samen met andere betrokkenen onderzoeken we graag hoe we vorm kunnen geven aan deze nieuwe inzichten.