Samen zorgen voor de gedeelde ruimte

  • We willen dat Natuurlandgoed Zonnestraal weer een fijne plek wordt om te wonen, te werken en te leven. Een plek waarmee je je verbonden voelt en zorg voor wilt dragen. Een herkenbare identiteit is een belangrijke motor om weer tot een geheel te komen, maar daarnaast is ook liefde en aandacht nodig voor het onderhoud en beheer van de gedeelde ruimte. In het gebiedsplan geven we aan waar we nieuwe zorg aan willen geven.

In de periode van het sanatorium was iedereen op Zonnestraal – van patiënten, werknemers tot bewoners – sterk verbonden met de plek. Overal waren ogen en oren en omdat ieder element op Zonnestraal een functie had, was er zorg voor alle onderdelen.

Toen het sanatorium sloot, viel de samenhang tussen functies steeds meer uiteen. De verbinding met de plek raakte op de achtergrond en de verantwoordelijkheid voor onderhoud en beheer raakte versnipperd. Een aantal plekken viel tussen wal en schip en omdat er weinig middelen waren voor regulier onderhoud van de openbare ruimte, de natuur en het landschap, ontstond hier en daar een vervallen indruk. Een gebrek aan toezicht leidde bovendien tot anonimiteit en gaf ruimte aan bepaalde vormen van onrust en overlast: auto’s die te hard rijden, parkeren op plekken waar het niet mag, relatief veel loslopende honden en versterkte muziek. Ook ondervinden bewoners en mensen die hier werken, recreëren of te gast zijn sociale onveiligheid.

Ondanks dat in de afgelopen jaren een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn ingezet, heeft Natuurlandgoed Zonnestraal nog meer liefde en aandacht nodig. In het gebiedsplan geven we aan welke maatregelen hiervoor nodig zijn.