Verantwoordelijkheid dragen voor de lange termijn

  • Natuurlandgoed Zonnestraal is een uniek geheel met een uitzonderlijke verhaal. We voelen ons verantwoordelijk voor het behoud en de ontwikkeling van dit bijzondere icoon. Het gebiedsplan bevat daarom een visie voor een gezonde toekomst voor een langere termijn. We kijken 20 tot 30 jaar vooruit. De visie komt bovendien voort uit van de afspraken die we in 2018 met de gemeente hebben vastgelegd in een convenant.

In het convenant staat opgenomen dat zowel de eigenaren als de gemeente optreden als ‘site-holders’ van Zonnestraal. Dit houdt in dat we, ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, aangesproken kunnen worden op het behoud, het management en de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en instandhouding van Zonnestraal. Aanvankelijk met de bedoeling om voorgedragen te worden als Unesco monument.

Het Rijk heeft Zonnestraal uiteindelijk niet voorgedragen, maar beiden partijen spraken af om de in gang gezette aanpak en afspraken door te voeren. Zo zetten de eigenaren een aantal restauraties in gang. Een inspanning die gemeente op zich wil nemen is ‘om een passende en mogelijk verbreding van functies of activiteiten mogelijk te maken’. Op die manier moet de restauratie, instandhouding en exploitatie weer mogelijk worden, met de bijzondere waarden van Zonnestraal steeds als uitgangspunt. Beide partijen spreken af dat de eigenaren het initiatief nemen om een samenhangende visie voor de langere termijn op te stellen, waarna de gemeente het op zich neemt om een bestemmingsplan vast te laten stellen – vanaf 2024 is overigens geen sprake meer van een bestemmingplan maar heet dit voortaan een ‘omgevingsplan’).