WO 20/12 ’23 – INFO-AVOND BOSWERKZAAMHEDEN OP ZONNESTRAAL

Op woensdag 20 december 2023 vond een uitgebreide informatie-avond plaats over de achtergronden van werkzaamheden in een aantal bospercelen op Zonnestraal.

Om de waarde van het bos op Zonnestraal in stand te houden, is het soms nodig een ingreep te doen. We balanceren tussen ‘met rust laten’ en ‘ingrijpen’ om het bos zo gezond en duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Bosgroepen Midden Nederland onderzocht de wensen en bracht de mogelijkheden in kaart voor de ontwikkeling van de bosvakken en het beheer van het bos. Het advies was een dunning te starten en dus bomen te kappen – daarmee wordt op 10 januari begonnen. Het blessen is afgelopen zomer al gedaan; tijdens het blessen wordt bepaald welke bomen worden bevoordeeld en welke worden verwijderd, eventuele verjongingsgaten en open plekken komen en hoe en in welke mate bomensoorten, menging, samenstelling en structuur worden versterkt.

Tijdens de informatie-avond zijn veel achtergronden gedeeld. Hieronder kun je ze bekijken en downloaden.

Werkplan bosbeheer Zonnestraal door Bosgroep Midden-Nederland
Dit werkplan legt de doelen, huidige situatie en wensen voor de ontwikkeling van de afzonderlijke bosvakken vast. Het vormt de basis voor beslissingen over het beheer van de bossen op Zonnestraal.

Inventarisatie natuurlijke waarden Zonnestraal
Iedere 6 tot 12 jaar vindt een uitgebreide inventarisatie plaats van de natuurlijke waarden op landgoed Zonnestraal. De aanwezigheid en hoeveelheid van diverse plant- en diersoorten geeft in zicht in de kwaliteit van de natuur. De provincie gebruikt deze gegevens voor het opstellen van beleid voor natuur en landschap.

Aandachtspunten beheer van het bos van Zonnestraal
Beknopte toelichting op verschillende thema’s: bostypen, bosstructuur, recreatie en veiligheid.

Algemene kennis en informatie over bosbeheer
Als je meer wilt weten over bosbeheer dan geeft de website van De Bosgroepen veel inzicht. Je vindt er veel kennis en informatie over de vele aspecten van duurzaam bosbeheer. De Bosgroepen werken, samen met leden en collega-organisaties/partners, hard mee aan het klimaatslim maken van het Nederlandse bos.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *