Sense of nature


We zetten vol in op het herstel van de natuur tot een gezond en veerkrachtig systeem. Voorkomen van verdroging en meer variatie in soorten zijn belangrijke peilers, net als het betrekken van landbouwgronden op de enggronden en het vinden van een gezonde balans tussen mens en natuur.

Natuur is altijd een inherente kwaliteit geweest van Zonnestraal. Maar liefst 83% van het geheel is ‘groen’. De rust, stilte en schone lucht – waar de tbc-patiënten in het sanatorium zo van opknapten – zijn nog altijd waarden die het koesteren meer dan waard zijn.

Klimaatverandering, verzuring en verstoring zetten de natuur wereldwijd zwaar onder druk. Ook op Zonnestraal.

Wat we in beweging willen zetten

Hier een korte tekst van een paar zinnen die dit inleiden. Dit kan heel kort, ik denk ongeveer zoveel tekst als er nu staat, nu ja, misschien nog een heel korte zin.

Sense of place

Onze geschiedenis inspireert om een oud idee nieuw leven in te blazen: een samenhangend landgoed waar samen wordt gewoond, gewerkt en geleefd.
Meer informatie

Sense of health

Het natuurlandgoed als plek voor kennis, experiment en toepassingen op het gebied van preventieve (‘rebalancing’) healthcare voor lichaam en geest.
Meer informatie

Waarom een gebiedsplan?

Zonnestraal is een unieke plek. Om alle bijzondere waarden een gezonde toekomst te geven, is het één en ander nodig. Lees meer over waarom we een gebiedsplan maken.

Zo zijn we aan de slag

In het gebiedsplan geven we uiteindelijk aan welke toekomst we voor ons zien en hoe we daar vorm aan willen geven. Op dit moment zijn we daar vol mee bezig.

We werken graag samen!

Alles op een landgoed komt het beste tot zijn recht als we samenwerken. Daarvoor hebben we iedereen nodig die hier woont, werkt of nu en dan aan komt waaien.